Jordi de Nadal | Fine Arts

Pintura i Escultura. Especialitzat en Alta Època.

Assessor i Pèrit per a col.leccionistes d’art. Assessoro i perito a col·leccionistes de pintura i escultura, amb una especial dedicació en obres d’alta època. Ofereixo als meus clients una xarxa de contactes nacionals i internacionals, així com la possibilitat de representar-los en fires i subhastes arreu del món.

Servei d’assessorament formació, desenvolupament, gestió i valoració de les col·leccions dels meus clients;

Servei de valoració i peritatge de col·leccions completes, per als propòsits d’assegurança, venda, herència, etc.;

Servei de compra-venda d’obres d’art;

Serveis auxiliars: aspectes legals, assegurances, mesures de protecció, conservació i presentació.

Tel. +34 - 617 14 27 27 | jordi@jordidenadal.com | Barcelona | linked in