Browsing Month »November, 2011«

24 novembre 2011

November 24, 2011

0

1. Només un cop cada cent anys. La venda de la Col·lecció Marquet de Vasselot, organitzada per Christie’s el passat 16 de novembre a París, serà recordada durant molt temps com una de les millors mai ofertes. Entre la selecta llista de 24 peces, el lot n. 20 ocupava el lloc d’honor. Un dels fruits […]

November 24th, 2011

November 24, 2011

2

1. Only once every hundred years. The sale of Collection Marquet de Vasselot, hold by Christie’s last 16th November in Paris will be long remembered as one of the finest assembly of Medieval works ever to come to the market. Among the carefully selected list of 24 pieces, it was lot 20 which held pride […]

17 de novembre de 2011

November 17, 2011

0

1. Restitució: una introducció ràpida. Donat que les primeres notes del post d’avui tractaran de la restitució d’obres d’art, creiem que pot ser útil comerçar amb una breu notícia sobre els orígens dels seus casos més coneguts i recurrents: els relacionats amb les incautacions nazis de béns jueus entre 1933 i 1945. La situació actual […]

November 17th, 2011

November 17, 2011

0

1. Restitution: a very short introduction. Since the first points of today’s post deal with restitution, I feel it is worth starting with a brief note about the origins of its most famous and common cases, those related to Nazi looting of Jewish properties between 1933 and 1945. The current situation is born out of […]

10 de novembre de 2011

November 10, 2011

0

1.  Nova llum sobre la Creació. El Dr. Manuel Castiñeiras González és un dels grans especialistes en Romànic català i també una mena d’esperit lliure d’alta volada. La seva estratègia és concentrar-se en una de les peces claus del període, aparentment investigada a fons, i aproximar-s’hi amb un plantejament del tot original, però també del […]

November 10th, 2011

November 10, 2011

0

1.  New light on the Creation. Dr. Manuel Castiñeiras González is one of the most respected specialists in Catalan Romanesque and also a kind of high-flying maverick. His strategy is to get himself involved with a key work in the field, apparently widely researched, and dare to approach it in a completely original yet reassuringly […]

3 de novembre de 2011

November 3, 2011

0

1. Reordenant el passat. El Prado està completant la reinstal·lació de les seves col·leccions, un procés que es deu al Pla Director de 2009-2012. Seguint la seva bona política de publicació online, a la seva web trobareu diferents vídeos i documents sobre el tema (el pla general,  Reordenació de la Pintura Veneciana,  Reordenació de la […]

November 3rd, 2011

November 3, 2011

0

1. Rearranging the past. The Museo del Prado in Madrid is completing the rearranging of its pictures, a process established by the Directory Plan for 2009-2012. Following its brilliant policy on online publishing, its website contains an array of videos and features on the topic (general plan, Venetian painting, Flemish painting, 19th century schools, Romanesque […]