Browsing Month »March, 2012«

29 març 2012

March 29, 2012

0

Una visió internacional per a un art internacional. Certes limitacions de temps amenaçaven la publicació del post d’aquesta setmana, però la importància potencial de l’únic esdeveniment que tractarem, ens han empès a donar-ne una breu visió, ni que fos ràpida. Ahir vam assistir a la inauguració de l’exposició actual al MNAC. El seu títol, senzillament […]

29 March 2012

March 29, 2012

0

An international approach for an international art. Pressures of time threatened the issuing of this weeks’ dispatch, but the potential significance of the single event I will report this time is pushing me to give, at least, a hurried glimpse of the matter. Yesterday evening I attended the opening of the new exhibition in the […]

22 Març 2012

March 22, 2012

0

1. Donar en aquests temps 1: Prato. El Museo Civico de Prato, a la Toscana, ha rebut tres olis importants de l’últim manierisme (o del primer barroc); un d’Alessandro Allori (1535-1607), El Miracle del gra de Sant Giovanni Gualberto’s amb una vista de l’abadia de Vallomborsa i el Miracle de l’aigua de San Filippo Benizzi’s, […]

22 March 2012

March 22, 2012

0

1. Giving these days 1: Prato. The Museo Civico in Prato, Toscana, has acquired three important late mannerist or early baroque paintings, two by Alessandro Allori (1535-1607), Saint Giovanni Gualberto’s Miracle of the grain, with a view of Vallomborsa Abbey, and Saint Filippo Benizzi’s Miracle of the water at Montesenario, both dated in 1603; and […]

15 març 2012

March 15, 2012

0

1. És temps de dibuix. Un cop TEFAF, la gran fira d’art i antiguitats, líder mundial en el sector, tanqui les seves portes a Maastricht (del 16 al 25 març, www.tefaf.com, entrades per 55 euros), serà el torn del Salon du Dessin a París, igualment interessant pels entusiastes del dibuix (del 28 de març al […]

15 March 2012

March 15, 2012

0

1. It’s drawing time. Following the majestic, world-leading art and antiques TEFAF Fair in Maastricht (from 16 to 25 March, www.tefaf.com, admission from 55 euros), the Salon du Dessin, equally interesting for drawing enthusiasts, will open its doors in Paris (from 28 March to 2 April, www.salondudessin.com, admission  €15.-). The organization offers an attractive program […]

8 març 2012

March 7, 2012

0

1. Feina feta. Brillantment. Segons la definició de 2007 de l’ICOM, una de les tasques del museu és adquirir obres d’art que millorin la seva col·lecció i serveixin la seva missió “d’estudi, educació i gaudi”. Això és el que acaben de fer la National Gallery de Londres i la National Gallery of Scotland, un dia […]

March 8, 2012

March 7, 2012

0

1. Job done. Brilliantly. One of the missions of any museum is to acquire the works of art that enhance its collection and serve its “purposes of education, study, and enjoyment”, in the terms of the 2007 definition of “museum” by the ICOM. This is exactly what the National Gallery, London, and the National Gallery […]

1 març 2012

March 1, 2012

0

1. Notícies de Frankfurt.   Un rere l’altre, i sense massa soroll, els museus alemanys més importants van duent a terme els seus processos de renovació. Si els projectes de Berlín i Dresde us van semblan estimulants, ara us suggerim de mirar cap a l’oest, al Städel de Frankfurt, que acaba de completar la seva reforma […]

March 1st, 2012

March 1, 2012

1

1. So, you were in Frankfurt!   One by one, and avoiding international ballyhoo, the major museums in Germany are completing their ambitious projects of comprehensive renovation. If you found the work done in Berlin and Dresden stimulating, I will now suggest you turn your attention westwards, to the Städel in Frankfurt, which has put […]