Browsing Month »May, 2012«

24 maig 2012

May 24, 2012

0

1. Brueghel el Vell, de nou. Continuen els descobriments de noves obres de dels grans mestres antics. Aquest mes, s’ha exposat per primer cop un nou dibuix de  Pieter Brueghel el Vell (1525/30 – 1569). Tal i com s’explica en aquest article d’Artdaily, el novembre passat, Manfred Sellink, director dels  Museus de Bruges i especialista […]

24 May 2012

May 24, 2012

1

1. New Old Brueghel. The research-fuelled, smoothly running wellspring of new works by great old masters keeps flowing as usual. This month has delivered a new drawing to us by Pieter Brueghel The Elder (1525/30 – 1569). As this piece in Artdaily explains, last November, Manfred Sellink, director of the  Museums of Bruges and a […]

17 maig 2012

May 17, 2012

0

1. Quin gran treball que han fet. El revers del Tapís de la Creació, durant el procés de restauració Fa alguns mesos, vam comentar l’inici de la restauració del Tapís de la Creació (teixit de llana, 358 x 450 cm, finals del s. XI – inicis del XII), així com la publicació de l’estudi del Dr. Manuel Castiñeiras […]

17 may 2012

May 17, 2012

0

1. What an amazing job they have done. The Tapestry of the Creation during the restoration process, showing the reverse side. A few months ago, I posted here about the start of the restoration of the Tapestry of the Creation (wool on wool, 358 x 450 cm, end of the 11th century – beginning of […]

10 maig 2012

May 10, 2012

0

1. Un llargíssim viatge cap a la pèrfida Albió. L’exposició que l’Ashmolean Museum d’Oxford està a punt d’inaugurar,  “The English Prize: The Capture of the Westmorland, an Episode of the Grand Tour” (17 maig – 27 agost 2012, entrades 9 lliures), prové d’una recerca fascinant iniciada a Madrid. Durant molts anys, la connexió entre el Westmorland, un […]

10 May 2012

May 10, 2012

0

1. A very long journey to Albion. The exhibition at The Ashmolean Museum in Oxford that is about to open “The English Prize: The Capture of the Westmorland, an Episode of the Grand Tour” (17 May – 27 August 2012, admission: £9) springs from some fascinating research started in Madrid. For many years, the connection […]