22 de setembre de 2011

Comments: 0

1. La parella destronada.

El rei de la propera gran exposició a la National Gallery de Londres (“Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan”, del 9 de novembre de 2011 al 5 de febrer de 2012) serà el “Salvator Mundi”, un oli sobre taula redescobert i atribuït al mestre, després d’un procés que va començar el 2005 a la galeria de Robert Simon de Nova York i que s’ha tancat recentment. S’ha anunciat la publicació d’un estudi titulat “The Lost Christ of Leonardo”  per a finals de desembre, a la Yale University Press.  Per a una explicació interessant del cas es pot consultar la nota de premsa publicada en nom de Robert Simon. Tanmateix, si aquesta obra no s’hagués inclòs a l’exposició, la corona hauria estat compartida per una parella: la “Verge de les Roques”  de la National Gallery i la versió del mateix tema del Louvre. Una bona introducció a aquestes obres és l’exercici de comparació que  Luke Syson, el comissari, va dur a terme a instàncies d’artinfo.

 

2. El catàleg oficial online s’expandeix.

La mateixa National Gallery continua amb la publicació dels seus nous catàlegs de tota la seva col.lecció. Però de tant en quant i abans del corresponent volum en paper, ofereix algunes de les noves fitxes a través de la web. D’aquesta manera, segueix una tendència creixent en el món dels museus, l’expressió més radical de la qual correspon a la web de la Fundació Gala – Salvador Dalí. Aquesta institució comparteix, a mesura que es completen, totes i cadascuna de les fitxes del seu catàleg raonat de pintures de Dalí, en el qual s’inclouen també les obres de tercers.

 

3. La llegenda de Cassirer es torna història.

L’editorial suïssa Nimbus ha publicat el primer volum de la història del llegendari Cassirer Kunstsalon que, establert a Berlín entre 1898 i 1933, esdevingué un dels focus més importants per a l’impressionisme i el post-impressionisme (Kunstsalon Cassirer. Die Ausstellungen 1898-1905 , 1078 pàgines en dos llibres, per 98 €  a la web de l’editorial). Estan previstos un total de quatre volums, que s’aniran publicant cada tardor fins al 2014. Els directors de l’obra són els propietaris de l’editorial: l’editor Bernard Echter i el galerista Walter Feilchenfeldt. La seva intenció és oferir no només una història detallada, sinó també el catàleg complet de totes les obres d’art gestionades per la firma. Entre les obres incloses, hi ha l’oli de Pissarro Rue Saint Honoré, 1897, ara al museu Thyssen-Bornemizsa Museum de Madrid. Aquesta és la única obra en una institució espanyola afectada per un cas de restitució, en el qual s’enfronten els hereus de Cassirer i l’Estat Espanyol. Un resum del cas, des del punt de vista de la “Commission for Art Recovery” (els representants de Cassirer), es pot consultar a la seva web.

 

4. Quid pro quo.

Gràcies a un tipus de contracte cada cop més usat, la Caixa exposarà prop de 100 obres de Goya al Caixafòrum de Barcelona, des del 15 de març al 24 de juny de 2012. És el primer fruit de la renovació del finançament de la Caixa, per 2,5 milions d’euros durant els propers quatre anys, del programa educatiu El Arte de Educar, orientat a les escoles i iniciat al 2009. D’acord amb les notícies de premsa, l’exposició, amb l’enigmàtic títol de “Goya: Luces y Sombras” , es centrarà en la comparació de les obres de Goya degudes a encàrrecs i les nascudes de la seva pròpia iniciativa. La seva obra estrella serà “La Maja vestida” i comptarà amb la garantia de dos dels especialistes més destacats, provinents del mateix Prado: Manuela Mena, Conservadora en Cap de la Pintura del Segle XVII i de Goya i José Manuel Matilla, Director del Departament de Dibuix i Gravat. Us recomanem l’article, curt però substanciós, de Carmen del Vando Blanco a la versió online de Il Giornale dell’Arte, en el qual trobareu un avís sobre el futur dels frescos de Goya a la Cartoixa d’Aula Dei, a Saragossa.

 

5. L’extraordinària carrera del Dr. James Cuno.

Director del Harvard University Art Museums i Professor of the History of Art and Architecture a  Harvard (1991-2003); Director i Professor del the Courtauld Institute of Art, University of London (2002-2004); Director de l’Art Institute of Chicago (2004-2011); el Dr. James Cuno es va incorporar l’agost passat al seu nou treball com a President i CEO del J. Paul Getty Trust, Los Angeles. D’altra banda, els qui van gaudir amb “Whose Muse? Art Museums and Public Trust(Princenton University Press, 2003), dirigit pel Dr. Cuno, els agradarà saber que per al proper desembre està prevista la publicació del seu llibre Museums Matter: In Praise of the Encyclopaedic Museum”, (University of Chicago Press).

 

6. Perquè destrossar un pòster no és tan bona idea.

En aquest vídeo, llarg i interessant, que hem trobat  al blog de l’Art Institute Chicago, l’artista Alexis Petroff ens descobreix el dur treball que hi ha darrera d’un pòster fet amb la tècnica de plantilles.

 

7. Els ocells de ferro també volen.

Ja ens disculpareu, però no ens hem pogut resistir a aquesta petita història sobre una àliga imperial de doble cap que, al 2007, va volar sobre la Perspectiva Nevsky de Sant Petersburg fins a trobar un nou niu en un celobert proper, el qual va ser rebatejat amb encert com a “Pati de l’Ocell”. L’ornament va ser retornat al seu lloc a la tanca de l’Ermitage el maig d’aquest any.

 

Trobeu a faltar alguna cosa? Envieu-me les vostres bones idees com a comentari aquí sota o bé per email a  jordi@jordidenadal.com.

RSS  → Subscribe

September 22nd, 2011

Comments: 0

1. The dethroned pair.

As is already known, the king of the forthcoming blockbuster exhibition at the National Gallery in London (“Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan”, from 9 November 2011 to 5 February 2012) will be “Salvator Mundi”, an oil on panel discovered and attributed to the master in a not-so-long process, begun in 2005 in the shop of the New York dealer Robert Simon, and finished only recently. A study entitled “The Lost Christ of Leonardo” is rumoured to be published by Yale University Press late this December.  For an interesting account of the whole story, see the press note issued on behalf of Mr Simon. However, if this painting had not been included in the show, then the crown would have been shared by a pair: the National Gallery’s Virgin of the Rocks and the Louvre’s version of the same subject. For a good introduction on the matter, I would suggest the exercise carried out by curator Luke Syson, asked by artinfo to tell the differences between the two paintings.

 

2. The rising of the online official catalogue.

The same National Gallery continues publishing its new series of catalogues of its entire collection. But from time to time, it offers some of the new entries in advance ofthe corresponding volume, by posting them on its website. In doing this, the NG is following a new trend in the museum world, whose most radical expression is to be found in the Fundació Gala – Salvador Dalí in Figueres. This institution is sharing online, in a work-in-progress basis, every single entry of the catalogue raisonné it is currently compiling of Dalí’s paintings, which includes works owned by others than the Foundation.

 

3. Cassirer’s legend is becoming history.

Swiss Nimbus has published the first volume of the history of the legendary Cassirer Kunstsalon, which was established in Berlin from 1898 to 1933 and became a powerhouse for Impressionism and Post-Impressionism paintings (Kunstsalon Cassirer. Die Ausstellungen 1898-1905 , 1078 pages in two books, for 98 € from the publisher’s website). The four-volume venture plans to publish a new volume every autumn up to 2014. The editors in chief are the co-owners of the publishing house, publisher Bernard Echter and gallerist Walter Feilchenfeldt. Their aim is to provide not only an historical account, but also a complete catalogue of all the works traded by the firm. Among the featured works is Pissarro’s Rue Saint Honoré, 1897, now in the Thyssen-Bornemizsa Museum in Madrid. This is the only work in a Spanish public institution affected by a restitution legal dispute – between Cassirer’s heirs and Spain. For an account of the case by the “Commission for Art Recovery” (Cassirer’s representatives), go to his website.

 

4. Quid pro quo.

In a type of funding deal that is becoming increasingly popular in Spain, the Catalan savings bank “La Caixa” will exhibit nearly 100 of Goya’s works in its “CaixaFòrum” space in Barcelona, from March 15 to June 24, 2012. It is the first fruit of La Caixa’s renewed support, worth 2.5 million € over the next four years, for El Arte de Educar (“The Art of Educating”), a school-orientated education programme first launched in 2009. According to press reports, the exhibition, under the enigmatic name  “Goya: Luces y Sombras”  (“Goya: Lights and Shadows”) will focus on comparing Goya’s commissioned works against the master’s self-initiated outputs, and Goya’s “La Maja vestida” (“The Clothed Maja”) will be its star. It will come with the guarantee provided by the curatorship of two leading scholars from the Prado’s ranks:  Manuela Mena, Chief Curator for 17th century Paintings and Goya, and José Manuel Matilla, Director of the Drawings and Prints Department. See the short but attractive piece by Carmen del Vando Blanco in the online version of Il Giornale dell’Arte, with a further warning on Goya’s paintings in the church of the Aula Dei Charterhouse in Zaragoza.

 

5. The extraordinary career of Dr. James Cuno.

Director of the Harvard University Art Museums and Professor of the History of Art and Architecture at Harvard (1991-2003); Director and Professor of the Courtauld Institute of Art, University of London (2002-2004); Director of the Art Institute of Chicago (2004-2011); Dr. James Cuno took his new job last August as President and CEO of the J. Paul Getty Trust, Los Angeles. Besides that, keen readers of “Whose Muse? Art Museums and Public Trust(Princenton University Press, 2003), edited by Dr. Cuno, will be happy to learn about his upcoming Museums Matter: In Praise of the Encyclopaedic Museum”, (University of Chicago Press, by December this year).

 

6. Why tearing down a poster is not that fair.

This beautifully long video from the Art Institute Chicago’s blog showcases the French-born artist Alexis Petroff unveiling the hard work behind the humble and noble art of stencilled posters.

 

7. Brass birds do fly away from their fences.

Sorry, but we could resist this story about a double-headed Imperial eagle flying in 2007 over the Nevsky Prospect and nesting in a nearby courtyard, aptly renamed “The Bird’s Yard”. The embellishment was returned in May this year to its original place at the top of one of The Hermitage’s fences.

 

Miss anything? Send me your good ideas either as a comment below or by email to jordi@jordidenadal.com.

 


RSS  → Subscribe

15 de setembre de 2011

Comments: 0

1. Vells amics a Berlín i un viatge cap al sud.

L’exposició “Geschichter der Renaissance. Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst” (“Rostres del Renaixement. Obres mestres de la retratística italiana”), organitzada pels SMB i el MOMA, es pot veure al Bode Museum de Berlin del 25 d’agost al 20 de novembre de 2011. Hem trobat tant el comentari més intel.ligent com la crítica més incisiva (per Andreas Kilb i Peter Geimer, respectivament) al mateix diari, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. D’altra banda, com és típic d’Alemanya, hi ha altres punts d’interès sobre la mateixa matèria. Aquells que vulguin explorar un altre aspecte del Renaixement, poden visitar l’exposició “Himmlischer Glanz. Raffael, Dürer and Grünewald malen die Madonna” (“Esplendor celestial. Rafael, Dürer i Grünewald pinten la Madonna”) a la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresden – a només 2 hores de la capital amb tren, o tan ràpid com vulgueu per l’ A13 Autobahn. Amb tot, l’exposició realment complementària a la de Berlín es trobarà encara més al sud. Des del 16 de setembre del 2011 fins al 15 de gener del 2012, a la Kunsthalle de la Hypo-Kulturstiftung de Munic hi haurà instal·lada la mostra “Dürer – Cranach – Holbein. Die Entdeckung des Menschen: Das Deutsche Porträt um 1500” (“Dürer – Cranach – Holbein. La descoberta de l’home. Retrats alemanys al voltant del 1500”) –ben aprop de l’autorretrat de Dürer a l’Alte Pinakothek.

 

2. Preparats per a Miró.

Fundació Joan Miró

La gran retrospectiva de la Tate, la Fundació Miró i la National Gallery de Washington, arribarà a la Fundació Miró el proper 16 d’octubre. L’exposició a Londres va ser memorable. Hem seleccionat algunes de les critiques a la premsa anglesa: Alex Danchev (The Times); Adrian Sarle (Guardian); Alastair Sooke (The Telegraph); i la millor de totes, Sarah Withfield al número d’agost del Burlington Magazine (l’accés costs 4,5  lliures). Des del 26 de novembre fins al 8 de febrer, la Fundació ha organitzat un seminari; entre els conferenciants hi haurà els comissaris Marko Daniel i Matthew Gale (2 de novembre) i la co-comissària Teresa Montaner (23 de novembre).

 

3. Per què no una escapada de compres a París?

=""/

“Paris Tableau”, una nova fira de pintura antiga, obre les portes del 4 al 8 de novembre de 2011, al Palais de la Bourse. Hi seran algunes de les galeries més importants (http://www.paristableau.com).

 

4. Descobert a la llibreria:

El catàleg raonat de pintura de Murillo, per Enrique Valdivieso (“Murillo. Catálogo razonado de pinturas”, Madrid: El Viso, 2010; 624 pàgs.; 465 il. colr ill. + 40 b/n; 113,46 € a la web de l’editorial).

 

5. Les complicacions del cas Chabad. La disputa sobre els arxius i els llibres d’un grup hasídic (primer espoliats pels nazis, després confiscats pels soviètics i ara reclamats judicialment pel grup, establert a Brooklyn), està portant a una aturada general dels préstecs entre grans institucions americanes i russes.

 

6. Bones notícies per al Courtauld

The Courtauld Institute of Art

La última campanya de recollida de fons ha comportat 2.800 donants; 9,5 milions de lliures (més 2,75 milions que pot reclamar al govern) i una directora prou satisfeta (consulteu la nota de premsa oficial).

 

7. Companys de viatge. I per tancar aquest primer “Set per Set”, cinc altres blocs, també dedicats a l’art, que segueixo i que espero que trobareu tan interessants com jo mateix.

artmarketblog, per Nic Forrest;

Jonathan Jones on Art, a la web de The Guardian;

– el  blog del Art Institute Chicago;

La Tribune de l’Art, per Didier Rykner (per ser exactes no és un bloc, sinó una “newsletter” gratuïta escrita per un autèntic connoisseur i els seus convidats);

The Secret History of Art, per l’especialista en criminologia de l’art Noah Charney, allotjat a la  web d’ARTINFO.

 

Trobeu a fatar alguna notícia? Envieu-me les vostres propostes com a comentari o per email a jordi@jordidenadal.com.

 


RSS  → Subscribe

September 15th, 2011

Comments: 0

1. A great gathering in Berlin – and let’s take a trip to the south.

The SMB / MOMA not-to-be-missed “Geschichter der Renaissance. Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst” (“Renaissance Faces. Masterworks of Italian Portraiture”) is running from 25 August to 20 November 2011 in the Bode Museum, Berlin. I found both the boldest and sharpest comments (by Andreas Kilb and Peter Geimer, respectively) in the same newspaper, the Frankfurter Allgemeine Zeitung.  On the other hand, and as usual in Germany, there are other exhibitions for those who want to go deeper on the subject. Another side of the Renaissance will be presented in  “Himmlischer Glanz. Raffael, Dürer and Grünewald malen die Madonna”  (“Heavenly Splendour. Raphael, Dürer and Grünewald paint the Madonna”) in the Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden – just 2 hours away from the capital by train, or as fast as you like by the A13 Autobahn. However, the real counterpart to the Berlin show lies further in the south. From 16 September 2011 to 15 January 2012, the exhibition entitled “Dürer – Cranach – Holbein. Die Entdeckung des Menschen: Das Deutsche Porträt um 1500” ( “Dürer – Cranach – Holbein. The Discovery of Man: German Portraiture around 1500”) is hanging in the Kunsthalle of the Hypo-Kulturstiftung in Munich – not far from Dürer self portrait in the Alte Pinakothek.

 

2. Getting ready for Miró.

Fundació Joan Miró

The Tate / Fundació Miró / National Gallery Washington major retrospective on the Catalan artist is arriving in the Fundació Miró in Barcelona this 16 October. Its London version was memorable. But have a look at some of the reviews in the British press:  Alex Danchev (The Times); Adrian Sarle (Guardian); Alastair Sooke (The Telegraph); and the finest one, Sarah Withfield in the August issue of the Burlington Magazine (access for £4.5). A series of talks and discussions in the Fundació are scheduled from 26 November to 8 February; speakers include Marko Daniel and Matthew Gale (2 November) and co-curator Teresa Montaner (23 November).

 

3. Why not a shopping spree in Paris?

=""/

“Paris Tableau”, a new Old Masters Fair, opens from 4 to 8 November 2011, at the Palais de la Bourse. Key players have enrolled (http://www.paristableau.com).

 

4. Just discovered in the bookshop:

The catalogue raisonné of Murillo’s paintings , by Enrique Valdivieso (“Murillo. Catálogo razonado de pinturas”, Madrid: El Viso, 2010; 624 pages; 465 colour ill. + 40 b/w; 113,46 € at the publisher’s website).

 

5. The Chabad case’s complications.

The dispute over the Nazi-looted books and documents, later seized by the Soviets and now claimed by the Brooklyn-based Hasidic group (which holds a default judgement from US courts), is leading to a general halt on loans between major American and Russian institutions.

 

6. Good news for the Courtauld.

The Courtauld Institute of Art

A recent fund-raising campaign brought in 2,800 donors; £9.5 million (plus £2.75 million to be claimed to the HEFCE) and a proud director (see the official press note).

 

7. You’ll never walk alone.

And last but not least, five other blogs I do follow – and that I hope you might find as interesting as I do:

artmarketblog, by Nic Forrest;

Jonathan Jones on Art, hosted in The Guardian website;

– Art Institute Chicago blog;

La Tribune de l’Art, by Didier Rykner (technically not a blog, but a free newsletter by a true connoisseur and his guests);

The Secret History of Art, by art crime specialist Noah Charney, hosted in ARTINFO website.

 

Miss anything? Send me your good ideas either as a comment below or by email to jordi@jordidenadal.com.

 

 

 


RSS  → Subscribe

Presentació

Comments: 0

Benvingut al meu blog. Sóc un assessor de col.leccionistes, especialitzat en pintura i escultura antigues catala i espanyola: em dedico a aconsellar als meus clients i a buscar-los obres d’art per a les seves col.leccions. Treballo des de Barcelona i viatjo arreu.

En aquest bloc hi torbareu dos tipus d’entrades. En el primer cas, es tractarà de donar ressó de notícies que poden interessar a col.leccionistes i amants de l’art en general. A això hi dedicaré una secció setmanal, que he titulat “Set per Set”, ja que seran set les notícies que hi trobareu. Intentaré que sigui variat i entretingut: exposicions, llibres, personatges, casos legals, resultats de subhastes i altres. Si hi ha alguna notícia que em volqueu fer saber, deixeu-me un comentari o envieu-me un email a jordi@jordidenadal.com.  Un cop al mes, més o menys, el “Set per Set” se subsituirà per un article, escrit per mi o per algun convidat, sobre algun aspecte interessant del món de l’art.

Mireu el “Set per Set” d’aquesta setmana. Espero que el disfruteu!

 

RSS  → Subscribe

A presentation

Comments: 6

Welcome to my blog. I am an adviser for Fine Art collectors, specialising in Catalan and Spanish Old Masters: my role is to advise my clients and to seek out paintings and sculptures for their collections. I am based in Barcelona, but I travel extensively.

In this blog you will find two different kinds of entries. Under a section called “Seven for Seven”, I will post seven art-related news items every week. This will be as diverse and entertaining as I can make it: exhibitions, books, interesting peoples, legal cases, auction results that catch my attention. If you would like to suggest any particular piece of news, please feel to leave a comment or send me an email: jordi@jordidenadal.com). Once every month (roughly), the “Seven for Seven” place will be taken over by a short article about something interesting from the art world, written by myself or by a kind guest.

Look for the “Seven for Seven” for this week. I hope you will enjoy it!

RSS  → Subscribe